Čestné prohlášení firmy

Prohlašujeme že:

Václav Havel
jednatel společnosti